NOTA LEGAL

En conformitat amb el previst a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) amb data 13 de desembre, l' Fusteria Solà informa de la existència d'un fitxer de la seva titularitat en el qual s'inclouran les dades necessàries per a mantenir informats als usuaris que així ho requereixin o proporcionar els serveis que els usuaris solicitin.

El titular podrà exercir els drets reconeguts en la LOPD sobre aquest fitxer i, en particular, els d'accés, rectificació o cancel.lació de dades o oposició, si sigués pertinent, així com el de revocació del consentiment per la cesió de les seves dades en els termes previstos en la LOPD. Els usuaris poden fer aquestes accions editant les seves pròpies dades a la web, enviant una solicitut per correu electrònic a info@fusteriasola.com  o bé a través d'un escrit que podran dirigir a la següent adreça:

C/LLOBREGAT Nº 14, POL.IND. LA PLANA 08610 AVIÀ -BARCELONA-

Fusteria Solà adverteix que la información que conté aquesta pàgina web pot ser incompleta, pot tenir errors o pot estar desfassada; por aquesta raó, no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat i precisió de les dades, dins dels límits establerts per la llei. Per tant, abans d'emprendre alguna acció derivada del seu contingut, s'ha de verificar la informació obtinguda en aquesta pàgina a través de les oficines de l'empresa: C/Llobregat Nº 14, Pol. Ind. La Plana, 08610 Avià (Barcelona) i dels registres públics corresponents.

Fusteria Solà rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguida en aquesta pàgina web i, per tant, no elaborada per Fusteria Solà, o no publicada en el seu nom. De forma especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web de terceres persones conectades per enllaços (links) amb la pàgina web de Fusteria Solà
La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o cualsecol altra activitat que pugui fer-se amb la informació que conté aquesta pàgina web i que s'utilitzi sense l'autorització de l'Fusteria Solà és una infracció que castiga la legislació vigent.

Fusteria Solà no es fa responsable dels possibles errors de seguritat que es puguin producir pel fet d'utilitzar ordenadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.
En cas de controvèrsia que pugui derivar-se de l'aplicació dels serveis o de la interpretació o aplicación de les condicions generals, sotmeses a la jurisdicció i legislació espanyola, Fusteria Solà i l'usuari es sotmeten, amb renúncia expressa, als jutjats i tribunals de Barcelona capital (Espanya).

Fusteria Solà
C/Llobregat Nº 14
Pol. Ind. La Plana
08610 Avià -Barcelona